Mediální slovník

4C

4C je zkratka pro čtyři složky marketingového mixu podle Phillipa Kotlera. Podle jeho teorie je potřeba klasický model 4P nahlížet nikoli z pozice prodávajícího, ale kupujícího.

Místo Product je u Kotlera Customer Value (užitná hodnota pro zákazníka).

Místo Price (cena) je ve 4C modelu Cost to the Customer (cenový náklad kupujícího).

Místo Place (místo ve smyslu Distribuce) je zde Convenience (doslovně pohodlí, jinak spíše dostupnost).

Místo Promotion (propagace) je zde Communication (komunikace).

Související pojmy:

4P5PMarketingMarketingový mix

Kategorie