Mediální slovník

4C

4C je zkratka pro "Customer, Cost, Convenience, Communication" a představuje čtyři klíčové složky marketingového mixu podle Phillipa Kotlera. Podle jeho teorie je potřeba na klasický model 4P (Product, Price, Place, Promotion) nahlížet nikoli z pozice prodávajícího, ale kupujícího – tak, aby byly marketingové kampaně a nabídka produktů a služeb co nejvíce přizpůsobeny potřebám zákazníků a byly efektivní z hlediska nákladů a výsledků.

  • Customer (Zákazník): Jedná se o pochopení potřeb a preferencí zákazníka, aby bylo možné přizpůsobit nabídku produktů a služeb tak, aby co nejlépe vyhovovala jejich potřebám.
  • Cost (Náklady): Zahrnuje optimalizaci nákladů na výrobu, distribuci a propagaci produktů a služeb, aby bylo dosaženo maximálního zisku při minimálních nákladech.
  • Convenience (Pohodlí): Souvisí s tím, jak snadno a rychle mohou zákazníci nakoupit a používat nabízené produkty a služby, aby bylo dosaženo maximální spokojen
  • Communication (Komunikace): Vztahuje se k účinné a efektivní komunikaci se zákazníky. Zahrnuje to nejen propagaci produktů a služeb, ale také komunikaci se zákazníky ohledně jejich potřeb, přání a stížností.

Související pojmy:

4P5PMarketingMarketingový mix

Kategorie