Mediální slovník

ABCDE klasifikace

Typologie, která populaci rozděluje do několika skupin podle kombinace sociálního postavení a ekonomické zdatnosti domácnosti, ve které člověk hospodaří. Všichni členové domácnosti jsou tedy zařazeni podle postavení hlavy domácnosti (přednosty domácnosti).

V rámci ČR je využívána ABCDE klasifikace společnosti Nielsen Admosphere. Ta je součástí výstupních dat hlavních českých výzkumů o konzumaci médií v ČR: měření sledovanosti televizního vysílání (PCEM), měření internetové návštěvnosti NetMonitor, měření poslechovosti rozhlasu Radioprojekt a měření čtenosti tisku MEDIA PROJEKT.

Obvykle se skupina A považuje za nejvyšší, E za nejnižší.

V praxi to vypadá následovně: 

A

Top manažeři a profesionálové s nejvyšším vzděláním

B

Střední management

C1

Nemanuální pracovníci s vysokým vzděláním, kvalifikovaní pracovníci, vlastníci, firem

C2

Kvalifikovaní dělníci, nemanuální pracovníci

D

Kvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci a málo vzdělaní pracovníci v nemanuálních profesích nebo na manažerských postech

E

Málo vzdělaní kvalifikovaní i nekvalifikovaní manuální pracovníci, malí podnikatelé v zemědělství a rybářství

V případě potřeby je možné používat následující slovní ekvivalenty pěti ABCDE písmenných nadskupin: A = vyšší třída, B = vyšší střední třída, C = střední třída, D = nižší střední třída, E = nižší třída.

 

Související pojmy:
Cílová skupinaMML-TGITV-MetrRadioprojektLAEMedia projekt

Kategorie