Mediální slovník

Ad Awareness

Povědomí o reklamě, znalost reklamy. Udává, kolik procent cílové skupiny si vybavuje, pamatuje reklamu. Rozlišujeme dva typy:

  1. Spontaneous Ad Awareness – spontánní znalost reklamy. Jedná se o situaci, kdy si dotazovaný vybaví reklamu dané značky sám, bez pomoci formou výběru možností. Ve výzkumech se zjišťuje otevřenou otázkou typu: Jaké reklamy na prací prášky si pamatujete? Popište je.
  2. Aided/Prompted Ad Awareness – podpořená znalost reklamy. Respondent si vybaví reklamy značek, jejichž seznam je mu nabídnut. Ve výzkumech se zjišťuje otázkou typu: Na které z následujících značek pracích prášků jste v poslední době zaznamenal/a reklamu? Popište je.

Související pojmy:

AdstockGRPIndex zapomínání

Kategorie