Mediální slovník

Ad Awareness

Povědomí o reklamě, znalost reklamy. Udává, kolik procent cílové skupiny si vybavuje, pamatuje reklamu. Povědomí o reklamě může být buď spontánní, nebo podpořené:

1) Ad Awareness Spontaneous – spontánní povědomí o reklamě (Ve výzkumech se zjišťuje dotazováním cílové skupiny: Jaké reklamy na prací prášky si pamatujete? Popište je.)

2) Ad Awareness Aided/Prompted – podpořené povědomí o reklamě

(Ve výzkumech se zjišťuje dotazováním cílové skupiny: Viděli jste reklamu na značku XY? Popište ji.)

Související pojmy:

AdstockGRPIndex zapomínání