Mediální slovník

Adstock

(TV) adstock označuje měřítko účinku (TV) kampaně, které bere v potaz, že efekt odvysílané reklamy přetrvává i do dalších týdnů.

Ze zkušenosti víme, že efekt reklamy je jednak okamžitý, ale zároveň nějaká část efektu přetrvává i po ukončení kampaně a pomalu odeznívá (je postupně zapomínána). Tyto dvě složky efektu reklamy tvoří adstock. Adstock je tedy součet okamžitých efektů a efektů předchozích kampaní, které jsou v pamětích lidí přeneseny z minulých kontaktů s reklamou do přítomnosti.

Adstock se využívá pro modelování účinku kampaní, optimalizaci rozpočtů, testování různých scénářů komunikace apod.

Lze spočítat pomocí dvou parametrů: GRPs a Indexu zapomínání TV reklamy (IZ).

Příklad:

Zcela nová TV kampaň je nasazena v síle 100 GRPs týdně. Cílová skupina si mezi dvěma týdny udrží 90% povědomí o reklamě (IZ=0,9).

1.  Adstock v prvním týdnu je dán pouze okamžitým účinkem kampaně a je roven 100.

Week 1 Adstock = 100.

2.  Adstock v druhém týdnu je dán okamžitým efektem GRPs vysílaných v druhém týdnu (100) a účinkem reklam z prvního týdne kampaně, zeslabených zapomínáním (tedy GRPs z prvního týdne násobených IZ).

Week 2 Adstock = 100 + 100 x 0,9 = 190

Související pojmy:

Ad AwarenessGRPIndex zapomínání