Mediální slovník

Ambient marketing

Ambient neboli ambientní marketing je formou guerilla marketingu. Nevyužívá klasické reklamní prostory, ale spíše alternativní, ambientní média. Většinou se jedná o OOH reklamní nosiče, které se od standardních liší svou originalitou, ale i umístěním (např. na podlaze, toaletách, odpadkových koších, dopravních zastávkách, patří sem také reklamní nálepky).

Používá se často tam, kde je velká koncentrace lidí, kde existuje předpoklad, že příjemci budou reklamní sdělení šířit mezi své vrstevníky. Častým prvkem ambient marketingu je i humor, překvapení nebo interaktivita. Dokáže vytvořit buzz či WOM.

Příklady ambientního marketingu Příklady ambientních médií

Kategorie