Mediální slovník

CAPI

Computer Assisted Personal Interviewing. Metoda sběru dat. Probíhá formou osobního dotazování za pomoci počítače.

Tazatel odpovědi respondenta ukládá přímo do notebooku nebo PDA. Výhodou této metody je rychlejší zpracování dat ve výzkumné agentuře, neboť zpravidla odpadá čtení papírových dotazníků a jejich kódování do PC.

 

Související:

CATI

Kategorie