Mediální slovník

CATI

Computer Assisted Telephone Interviewing. Metoda sběru dat. Probíhá formou telefonického dotazování za pomoci počítače. Tazatel se respondenta dotazuje při telefonickém rozhovoru a data ukládá přímo PC, zpravidla v call centru.

Výhodou této metody je rychlejší zpracování dat ve výzkumné agentuře, neboť odpadá čtení papírových dotazníků a jejich kódování do PC. Zároveň je levnější než jiné výzkumné metody face to face, jelikož není nutné cestovat za respondenty. Nevýhodou je, že respondentovi CATI výzkumu není možno ukázat vizuální informace (loga, reklamy, apod.).

 

Související:

CAPI, CAWI

 

Kategorie