Mediální slovník

CPA

Zkratka pro "Cost per Acquisition"  nebo „Cost per Action“, neboli cena za akci. Jde o cenový model platby za reklamu, kdy klient platí pouze za předem definované aktivity (akce) – např. nákupy online, registrace, stažení aplikace nebo vyplnění online formuláře. Používá se ve výkonnostním (performance-based) digitálním marketingu. Jde o důležitý ukazatel pro hodnocení efektivity reklamní kampaně a optimalizaci nákladů. Alternativou jsou například cenové modely CPC (platba za proklik uživatele) a CPM (platba za zobrazení reklamy). Vypočítá se jako poměr celkových nákladů na reklamu a realizovaných předem definovaných akcí.

CPA = Celkové výdaje na reklamu / dosažené akce   

Kategorie