Mediální slovník

CPL

Cost per Lead. Cenový model v digitálním marketingu, používaný při výkonnostních (performance-based) kampaních. CPL znamená "cena za potenciálního zákazníka". Zadavatel platí určitou částku pokaždé, když získá potenciálního zákazníka (lead) prostřednictvím digitální marketingové kampaně. "Lead" je obvykle definován jako potenciální zákazník, který vyjádřil zájem o produkty nebo služby firmy poskytnutím svých kontaktních informací, jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo. 

Jedná se o model podobný CPA (Cost per Action/Acquisition). V CPA jde o dosažení konkrétní akce, jíž může být prodej, potenciální zákazník, stažení nebo jiný typ konverze. Oproti tomu je v CPL cílem především získání leadu, tedy prospektu, potenciálního zákazníka.   

Cenové modely CPL i CPA mohou být pro podniky efektivní v závislosti na jejich konkrétních cílech a cílové skupině. CPL se často používá, když je hlavním cílem generovat potenciální zákazníky, zatímco CPA se běžněji používá, když je cílem podpořit prodej nebo jiné konkrétní akce.