Mediální slovník

Cross Effect

Celý název zní Media Channel Cross Effects. Popisuje účinek kampaně realizované v jednom media typu na výsledky jiného media typu v kampani.

Například respondenti výzkumů zjišťujících účinnost rozhlasových kampaní často při dotazování zmiňují vizuální prvky známé z TV reklamy. TV reklama tedy pomáhá funkci rozhlasové reklamy a naopak rozhlas prodlužuje účinek TV kampaní.

Související pojmy:

Umbrella BrandUmbrella EffectHalo Effect