Mediální slovník

Demografie

V obecném pojetí je demografie věda, která studuje proces reprodukce lidských populací. Objektem studia demografie jsou lidské populace, předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce, tedy přirozený proces obnovy obyvatelstva důsledkem rození a vymírání.

V reklamním žargonu demografie popisuje strukturu populace nebo cílové skupiny.

Jedná se o data popisující rozložení populace pro účely mediálního výzkumu a definice cílových skupin. Klasické demografické proměnné jsou věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště, příjem, socioekonomická třída atd.

Příklad:

Chceme-li definovat demografii konzumentů slivovice, zjistíme pomocí dat, že cílová skupina konzumentů slivovice je tvořena převážně Muži 18-89 let s bydlištěm na Moravě o velikosti místa bydliště 0 - 100.000 obyvatel.

 

Související pojmy:
Cílová skupinaLOHASUpmarketYUPPIE

Kategorie