Mediální slovník

GRP - gross rating point

GRP = Gross Rating Point. Kumulovaná sledovanost v populaci; široké cílové skupině
(v množném čísle GRPs nebo GRPy).

Veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v tzv. široké cílové skupině - obvykle „všichni 15+“ (osoby starší 15 let). Cílová skupina „všichni 15+“ je považována za ekvivalent (koupěschopné) populace v ČR, proto se používá jako univerzální, nejširší cílová skupina.

Tato veličina vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, v široké cílové skupině.

Příklad 1:

TV kampaň, která měla dva spoty o sledovanosti 13 % a 12 % v cílové skupině „všichni 15+“, tedy celkem dosáhla 25 GRPs.

1 GRP tedy odpovídá zásahu jednoho procenta cílové skupiny „všichni 15+“, a je tak měřítkem zásahu kampaně. Zároveň se GRP body  používají pro výpočet ceny televizních kampaní. TV stanice stanoví ceníkovou cenu jednoho GRP bodu a zadavatel reklamy pak platí cenu za skutečně oslovené diváky.

Příklad 2:

TV stanice stanoví cenu za jeden GRP ve výši 20 000 Kč. Kampaň dosáhne 90 GRPs. Cena kampaně je tedy 90 x 20 000 = 1 800 000 Kč

Vztah mezi GRP a TRP popisuje afinita.

Související pojmy:
AdstockNet ReachRatingFrekvenceEfektivní frekvenceAfinitaTRP - Target Rating PointOTSOTH, Cílová skupina