Mediální slovník

GRP - gross rating point

Gross Rating Point neboli kumulovaná sledovanost. Udává procento diváků z dané cílové skupiny, kteří zhlédli pořad nebo spot. Počítá se jako součet sledovaností (ratingů) v % jednotlivých inzerátů v kampani (např. v sérii reklamních spotů nebo sponzorských vzkazů). V množném čísle mluvíme o GRPs nebo o GRPech.

Jde o nejužívanější ukazatel pro vyjádření počtu zhlédnutí všech spotů reklamní kampaně, často se používá pro popis zásahu kampaně v tzv. široké cílové skupině - obvykle „všichni 15+“ (osoby starší 15 let). Cílová skupina „všichni 15+“ je považována za ekvivalent (koupěschopné) populace v ČR, proto se používá jako univerzální, nejširší cílová skupina.

Jednotlivci mohou být započítáni vícekrát (1 jednotlivec zhlédne více reklamních spotů), proto může být hodnota GRPs vyšší než 100. GRPs se běžně uvádí bez procent. V tisících se jedná o GI (gross impressions – počet zásahů).

Příklad 1:

Celá populace má 50 lidí. V rámci kampaně vidělo 1. vysílání reklamního spotu 25 lidí, v rámci druhého vysílání 10 lidí, v rámci 3. vysílání to bylo 5 lidí. Kolik GRPs doručila všechna 3 vysílání?

  1. Vysílání: 25/50*100 [%] = 50 [%]
  2. Vysílání: 10/50*100 [%]= 20 [%]
  3. Vysílání 5/50*100 [%] = 10 [%]

Kumulovaná sledovanost všech 3 vysílání spotu je rovna 50+20+10, tedy celkem 80 GRPs.

Příklad 2:

TV kampaň, která měla dva spoty o sledovanosti 13 % a 12 % v cílové skupině „všichni 15+“, tedy celkem dosáhla 25 GRPs. 1 GRP odpovídá zásahu jednoho procenta cílové skupiny „všichni 15+“, a je tak měřítkem zásahu kampaně.

Vztah mezi GRP a TRP popisuje afinita.

Související pojmy:
AdstockNet ReachRatingFrekvenceEfektivní frekvenceAfinitaTRP - Target Rating PointOTSOTH, Cílová skupina