Mediální slovník

Guerilla marketing

Guerilla marketing je zvláštní (nekonvenční) forma marketingu (např. šokující, extravagantní, kontroverzní...), při níž se nevyužívají tradiční mediatypy (nebo se využívají, ale netradičně). Cílem je dosáhnout maximálního efektu z minimálních zdrojů.

Jedním z charakteristických rysů guerilla marketingu je právě jeho nízkonákladovost, proto jej využívají především menší firmy (s nižšími reklamními rozpočty), které co se prostředků na reklamu týče, nemohou soupeřit s velkými zadavateli. Velcí zadavatalé si však na guerillu také občas rádi zahrajou.

Někdy bývá guerilla marketing označován za marketing útočný, jelikož někdy využívá agresivní kampaně. Jeho taktika spočívá ve třech rocích: udeřit nečekaně, zaměřit se na přesně vytipované cíle, ihned se stáhnout zpět.

Příklady guerilla marketingu naleznete zde.

Související pojmy:

virální marketingbuzz marketing

Kategorie