Mediální slovník

HCI

Human-Computer Interaction (HCI) disciplína zkoumající vztah mezi člověkem a počítačem. Používá se pro oblast výpočetní techniky, zaměřenou na návrh, vývoj a hodnocení interaktivních systémů, které umožňují uživatelům používat počítače co nejefektivněji a přirozeně. HCI je interdisciplinární oblast a zahrnuje poznatky z vědeckých oborů jako jsou psychologie, ergonomie, design a informatika.

HCI se zabývá návrhem a vývojem uživatelských rozhraní, se zlepšováním uživatelského dojmu, zvyšováním způsobilosti sdílení informací, ale také se studiem lidského chování a interakce s technologií. Je využívána i v marketingu.

Související pojmy:

User friendly

Kategorie