Mediální slovník

KPI

Key Performance Indicator neboli klíčový ukazatel výkonu.

Každá organizace zpravidla používá jiný ukazatel pro posouzení svých vlastních úspěchů. Banka může používat jako KPI například počet nově uzavřených hypotečních smluv, zatímco u rychloobrátkového zboží to budou prodeje vyjádřené v kusech nebo ve finančním objemu. Podle vývoje KPIs mohou být hodnoceni manažeři, jednotlivá oddělení nebo dodavatelské firmy.

Typickými KPIs jsou:

CPA - Cost per Action
CPC - Cost per Click
CPE - Cost per Engagement
CPP - Cost per Point
CPT - Cost per Thousand
CPV - Cost Per View
CR - Conversion Rate
CTR - Click Through Rate
Nárůst povědomí o značce (% nebo absolutní) 
Nárůst preferencí značky (politické strany, % nebo absolutní )
Prodeje (objem = volume) - znamená, kolik kusů jsme prodali.
Prodeje (finance = value) - znamená, kolik peněz jsme utržili.
Penetrace
Nárůst prodejů (% nebo absolutní)
Počty uzavřených smluv, hypoték, založených kont
Povědomí o značce
Procentní změny prodejů
Procento poruchovosti
Top of Mind

Kategorie