Mediální slovník

Mediální inflace

Údaj popisující meziroční zdražení cen médií. Obvykle se uvádí za celý mediální trh dohromady nebo i zvlášť za různé media typy (TV, rozhlas, kinoreklama atd.).

Počítá se jako změna ceny oslovení.

Například v televizi se mediální inflace počítá jako meziroční změna ceny za oslovení 1 % cílové skupiny dospělí 15+ (CPP) a váží se podle investic utracených na jednotlivých TV kanálech.

Hodnoty mediální inflace odhadují mediální agentury. Například odhad mediální inflace společnosti PHD za celý mediální trh ČR pro rok 2007 byl 13,2 %.

Mediální inflaci za konkrétní rok je možné spočítat až poté, co dotyčný rok skončí – ceny médií se neustále průběžně mění.

Související pojmy:

CPP - Cost per PointCPT - Cost per thousandCílová skupina