Mediální slovník

MLM – Multi Level Marketing

Multi Level Marketing (MLM) neboli víceúrovňový marketing, někdy též také síťový marketing (network marketing), je marketingová strategie, jež spočívá ve spojení přímého prodeje a franšízingu, kdy prodej výrobků koncovým zákazníkům zajišťují smluvní distributoři, kteří se snaží přilákat pod sebe další prodejce. Vzniká tak síť nezávislých distributorů s různě budovanými motivačními systémy odměňováním práce.

U MLM je zisk založen jednak na obratu tvořeném prodejem zboží koncovému zákazníku, jednak distributorovi plyne z provizí dalších prodejců, které do systému přivedl. Úkolem distributora není tedy jen vytvoření zákaznické sítě, ale snaží se sestavit si i vlastní obchodní síť (odtud síťový marketing). Princip spočívá v tom, že distributor kupuje výrobky za cenu o 20 až 30 % nižší, než za jakou je prodává zákazníkům. Rozdíl tvoří jeho zisk. Provize a bonus jsou závislé na počtu získaných nových prodejců a objemu prodaného zboží. Čím více prodejců se tedy distributorovi podaří pro firmu získat, tím více provizí z jejich prodejů dostane.

MLM již roku 1940 využila firma California Vitamin na prodej vitamínových doplňků, kterou v roce 1970 koupila společnost Amway, jež působí i na českém trhu.

MLM je na rozdíl od pyramidové hry či letadla považováno za legální prostředek marketingu.

Kategorie