Mediální slovník

PPC systémy

PPC systémy jsou jednou z nejužívanějších oblastí výkonnostního marketingu a také (na pojmy a jejich prolínání) oblast nejkomplikovanější. Jedná se o starší a již ne zcela přesný (bohužel však velmi používaný) výraz pro reklamní systémy, které vznikaly u vyhledávačů (např. Google AdWords) a následně se rozšířily i mimo ně do celého internetu (tzv. obsahové sítě).

PPC je zkratka pro Pay Per Click a znamená, že v těchto systémech se obecně neplatí za zobrazení (impresi) reklamy, ale až v případě, kdy internetový uživatel na reklamu klikne (ani toto pravidlo však v PPC systémech již neplatí stoprocentně).

Jak již bylo zmíněno, PPC systémy vznikly u vyhledávačů a v této oblasti internetu také nadále dominují (zobrazování reklamy na základě hledaného dotazu). Existuje však ještě druhá složka PPC systémů, a to tzv. obsahové sítě. V nich si lze PPC systém představit jako prostředníka, který médiím (webovým stránkám) umožňuje vydělávat na jejich reklamním prostoru a zadavatelům umožňuje šířit jejich reklamní sdělení mezi běžné uživatele internetu. Webové stránky tedy nabídnou systému svůj prostor a ten k nim (na oplátku) posílá reklamy zadavatelů. Tržby (z PPC platebního modelu) si provozovatel webu a PPC systém dělí mezi sebe.

Mezi zvláštní specifika PPC systémů patří fakt, že se jedná o systémy aukční. Každý inzerent může přihazovat částku, kterou je ochoten za klik platit, a v souvislosti s tím, jak je jeho reklama proklikávána (a několika dalšími parametry), se pak zobrazuje před nebo za konkurenčními inzeráty.

Asi nejsilnější stránkou PPC systémů je pak samotné cílení reklamy. Prvním způsobem je (jak již bylo zmíněno) velmi relevantní cílení na klíčová slova (u vyhledávačů), kdy se reklama zobrazí uživateli po zadání přesně definovaného klíčového slova (součást tzv. Search Engine Marketingu). Druhým způsobem je cílení kontextové, tedy dle tématu stránek (na těch webech, které s PPC systémem vytvořily zmíněné partnerství).

Za tradiční reklamní formát v PPC systémech lze označit textový inzerát (o čtyřech řádcích), nicméně můžeme se setkat i s jakýmikoli formami bannerů, videobannerů či miniaplikací.

Související pojmy:

Slovník internetové reklamy, Úvod do internetového trhu, Výkonnostní marketing, Search Engine Marketing

Kategorie