Mediální slovník

Prodaný náklad

Celkový počet prodaných kusů jednoho vydání tiskového titulu. Je součtem titulů prodaných ve volném prodeji, pomocí předplatného a pomocí tzv. ostatního prodeje (prodej za zvýhodněnou cenu). Vztahuje se vždy k periodicitě vydání daného titulu (u deníků den, u týdeníků týden, u měsíčníku měsíc atp.). Je jedním z hlavních ukazatelů postavení tištěných médií na trhu, liší se ale od čtenosti.

Příklad: Průměrný prodaný náklad deníku Lidové noviny představoval v červnu roku 2011 celkem 43 518 výtisků. Z toho bylo ve volném prodeji (na stánku, v supermarketu, na benzínové pumpě atp.) prodáno 16 960 výtisků, 21 374 tvořily výtisky objednané předplatiteli a 5 184 výtisků se prodalo v rámci aktivit ostatního prodeje.

V ČR zjišťuje prodané náklady (ale i náklady tištěné) ABC ČR. Pokud prodaný náklad není auditován, je třeba brát údaj vydavatele s rezervou.

Související pojmy:

ABC ČRČtenost, Tištěný nákladRemitenda

 

Kategorie