Mediální slovník

Share

Share neboli podíl. Má rozmanité použití.

TV share – podíl na TV sledovanosti

Share of Voice – podíl na reklamní sledovanosti

Share of Spend – podíl na reklamních investicích

Share of Market – podíl na trhu

Share of Mind – podíl na znalosti značek