Mediální slovník

Sociodemografie

Základní ukazatelé popisující cílovou skupinu. Zahrnují údaje jako věk, pohlaví, vzdělání, místo bydliště apod.

Kategorie