Mediální slovník

SOM - Share of Mind

SOM – Share of Mind vyjadřuje podíl na myslích cílové skupiny v určité kategorii. SOM je odvozen od pojmu Top of Mind.

Příklad: V cílové skupině mladí 13–20 let se dotazujeme na nápoje s kolovou příchutí.

55 % cílové skupiny si jako první vybaví značku Coca-Cola.

35 % cílové skupiny si jako první vybaví značku Pepsi Cola

6 % cílové skupiny si jako první vybaví značku Kofola

4 % si nevybaví nic.

Jelikož tato data dávají dohromady 100 %, lze je použít jako velmi přibližnou náhradu Share of Market, pokud nejsou k dispozici data o prodejích.

Kategorie