Mediální slovník

Tištěný náklad

Celkový počet vytištěných kusů jednoho vydání tiskového titulu. Počet vytištěných výtisků značí záměr vydavatele oslovit určité cílové skupiny. Například u bulvárních titulů je tištěný náklad vysoký (tzv. vysokonákladové tituly), protože se snaží zasáhnout široké spektrum populace. U specializovanějších titulů bývají tištěné náklady nižší (tzv. nízkonákladové tituly), protože jsou určeny specifickým skupinám čtenářů, např. bankovním manažerům, zájemcům o létání atp.

Tištěné náklady jsou vždy vyšší než náklady prodané. Vydavatel musí tisknout vždy více, než se obvykle prodá, protože si nemůže být nikdy jistý, že o aktuální vydání neprojeví zájem více kupujících než u vydání předcházejícího. Rozdíl tištěného a prodaného nákladu se označuje jako remitenda.

V ČR zjišťuje tištěné a prodané náklady ABC ČR.

Související pojmy:

ABC ČRČtenost, Prodaný nákladRemitenda

Kategorie