Mediální slovník

Vizibilní imprese

Vizibilní imprese s trochou nadsázky říká, že se zobrazila polovina banneru. Podle technického standardu IAB (Interactive Advertising Bureau) se jedná o takové zobrazení reklamního formátu (např. banneru) pokud se na obrazovce zobrazí minimálně 50 % jeho plochy po dobu alespoň 1 vteřiny. Pro rich media a kreativy s plochou větší než 970x250 pixelů stačí pouze 30 % kreativy, pro video pak platí viditelnost 50 % po dobu 2 sekund.

V souvislosti s rostoucím množstvím reklamního prostoru, trendem v podobě blokování reklamy a tzv. reklamní slepotou je vizibilita často nejdůležitějším kritériím vyhodnocování kvality reklamy. Sama o sobě však neposkytuje komplexní obrázek. Standardní vizibilita sděluje pouze to, zda došlo k zobrazení více než 50 % plochy banneru po dobu minimálně 1 vteřiny. Nezjistíme ale, zda byl "in-screen" celý banner nebo právě pouze jeho polovina, nebo jak dlouhá byla doba, po kterou byla kreativa uživateli zobrazena. Proto je třeba sledovat i další reklamní metriky.

 

Související:

Imprese, Vizibilita