Formáty internetové reklamy

středa, 4. října 2017, 16:54

Téměř dvě třetiny investic internetové reklamy jsou směřovány do bannerové display reklamy.

Největší část internetových inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu. Po display je druhou nejpoužívanější formou reklama ve vyhledávání, třetí nejvyužívanější jsou katalogy a řádková inzerce. K dalším formátům se řadí video reklama, nativní reklama či mobilní reklama. V posledních letech se dynamicky prosazují formáty aukčního prodeje programatické reklamy včetně RTB (real-time-bidding). 

Formáty display reklamy

Horizontální reklamní proužek 468*60

Horizontální reklamní proužek – jeho různé modifikace 745*100 775*100 750*200 900*200

Horizontální reklamní proužek umístěný v záhlaví stránky 745*120 1000*120

Čtverec 125*125

Velký čtverec 250*250 300*300

Vertikální reklamní proužek 120*600 160*600

Banner složen ze dvou vrstev: menšího – základního banneru, který je umístěn na stránce fixně a většího banneru nebo vrstvy animace, která se rozbaluje buď automaticky nebo po najetí myší (mouseover). Tento formát má omezení: Automaticky po načtení stránky se jednomu uživateli otevře určitý limitovaný počet za den nebo týden. Poté jenom po najetí myší na základní banner. Animace mimo základní banner je omezena zpravidla 5 sekundami a musí obsahovat křížek na zavření.

Banner, který je „přilepen“ zpravidla ke spodnímu okraji stránky i po dobu pohybu po stránce. Jelikož překrývá text stránky, je potřebné, aby obsahoval křížek na zavření.

Reklamní formát, zobrazující se přes celé okno prohlížeče, který se objeví zpravidla na 5 sekund před načtením požadované stránky. Kreativně zpracován může být ve statické nebo dynamické podobě.

Malý objekt, který se pohybuje nebo „poletuje“ po stránce a po určité době zmizí.

Animace klienta, která je připojena ke kurzoru myši. Tento formát je vhodný pro image kampaň, není proklikávací.

Další formáty

Jedná se o textovou formu reklamy. Na server je umístěn článek dodaný klientem (může obsahovat i obrázek nebo URL adresu na stránky klienta). Tento článek je označen jako placený text a každý dodavatel jej umísťuje na web jinou formou: jako článek mezi ostatní články a mezi tiskové zprávy – do rubriky komerčních sdělení.

Podkres textu stránky logem klienta, které je v bledých ale dostatečně viditelných barvách. Není proklikávací, je vhodný pro image kampaně.

Jedná se o dlouhodobou formu reklamy, kdy je design stránky nebo stránek serveru (barvy, písmo) přizpůsoben korporátnímu konceptu klienta.

Samostatný mail klienta, který je poslán na vybranou cílovou skupinu uživatelů databáze serveru.

Reklamní formát, kde je v jeho části nebo přes celou plochu promítáno video (většinou digitalizovaný televizní spot).

Textové formáty PPC reklam

Standardně se jedná o několik textových řádků. Např. Google AdWords a Seznam Sklik mají parametry:

1. řádek 25 znaků

2. řádek 35 znaků

3. řádek 35 znaků

4. řádek viditelné URL

5. řádek cílové URL