Media Bohemia zamýšlí přejmenovat Rádio City

Publikováno: 20. 03. 2017

Společnost Media Bohemia žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) o souhlas se změnou názvu rádia City 93,7 FM na nový název Hitrádio City 93,7 FM. Media Bohemia je toho názoru, že změna názvu bude korespondovat s primárním zaměřením metropolitní hudební stanice a se zastoupením hitů v jejím hudebním formátu. „Nedochází tímto k teritoriálnímu střetnutí s rozhlasovou stanicí vysílající pod názvem programu Hitrádio City na území Brna,“ uvedla Media Bohemia ve své žádosti.

Hitradio_twitter

Media Bohemia upravila v loňském roce celoplošný branding svých stanic ze sítě HitrádiíHitrádio Magic Brno se v důsledku této úpravy loni v létě přejmenovalo na Hitrádio City.

Rádio 93,7 FM je také součástí sítě Hitrádii, přestože s ní dosud nebylo spojeno tímto názvem.

-mav-

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.