GTS Czech vstupuje na trh televizních přenosů

úterý, 31. května 2011, 11:10 Aktuality MediaGuru

Telekomunikační operátor GTS Czech uvedl v České republice na trh novou službu určenou pro distribuci médií, a to pod názvem GTS Media Line. Chce tak konkurovat satelitním přenosům i datovým linkám a přenášet i formáty HDTV. GTS Media Line je nabízena jak pro stálé využití, tak pro příležitostné multimediální přenosy.

„Mediální průmysl se rozvíjí dramaticky rychle a trendy jako například digitalizace, HD rozlišení, 3D obsah a nové techniky výroby obsahu logicky nachází svoji odezvu i v našem produktovém portfoliu.” řekl Pavel Brabenec, ředitel marketingu GTS Czech.

Typickou situací pro využití GTS Media Line je zajištění přenosu mediálního obsahu z výrobních studií do vysílacích stanic s lokálním, celostátním i mezinárodním dosahem. Služba může být využita i k propojení produkční společnosti s televizními studii nebo dalšími produkčními společnostmi či k vzájemnému propojení televizních studií. Dále je možné realizovat například spojení televizních studií se sportovními stadiony, koncertními sály či jinými prostory pro jednorázové události.

-mav-