Frekvence 1 se závazala k podpoře digitalizace

středa, 01. června 2011, 16:57 Aktuality MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysíálání udělila transformační licence rozhlasovým stanicím Radio Čas, Radio Černá Hora a Frekvence 1. Transformační licence je udělována provozovatelům, kteří se písemně zaváží, že budou podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání.

Rada zároveň rozhodla o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Mladá Boleslav - Bradlec společnosti Rádio Dobrý den, provozující stejnojmenné rádio.

-mav-