TV Barrandov: nový návrh zákona o ČT nás poškozuje

pondělí, 20. června 2011, 10:12 Aktuality MediaGuru

TV Barrandov se nelíbí návrh novely zákona o ČT, který v minulém týdnu doporučil volební sněmovní výbor.  TV Barrandov by totiž také měla vedle TV Nova a TV Prima přispívat 2 % ročních reklamních příjmů na podporu české kinematografie.  TV Barrandov se domnívá, že návrh je nerovný k začínajícím vysílatelům, protože poplatek za vysílání reklamy vychází  pouze ze sazby výnosů  bez ohledu na  situaci začínajících vysílatelů jako je TV Barrrandov.

„TV Barrandov, přestože začala vysílat teprve v lednu 2009, hradí stejné náklady na vysílací digitální síť jako zavedené a ziskové televize a nakupuje za obdobné licenční poplatky vysílací práva k programům jako stanice, které působí na českém trhu několikanásobně déle. Stanice je v počátečních letech vysílání plánovaně ztrátová, a tak jí každý obtížně vydělaný milion z prodeje reklamy bude chybět na pokrytí provozních výdajů,“ uvádí v oficiálním prohlášení generální ředitelka Janka Vozárová.

TV Barrandov se domnívá, že by návrh měl zohlednit postavení začínajících a dlouhodobě zavedených vysílatelů na trhu a také přínos, který zrušení reklamy na programu ČT 1 přinese zavedeným vysílatelům Nova a Prima. Navrhuje proto, aby nerovné postavení začínajících a zavedených vysílatelů bylo zohledněno v návrhu zákona tak, že od poplatku z reklamy by byly po určitou dobu, počítanou od zahájení vysílání, osvobozeni začínající vysílatelé celoplošných programů i jiných programů bez podmíněného přístupu.

-mav-