Milan Fridrich nebude kandidovat na generálního ředitele ČT

pátek, 12. srpna 2011, 17:48 Aktuality MediaGuru

Milan Fridrich, šéf nových médií v České televizi, dnes zaslal do médií vyjádření, ve kterém oznamuje, že nebude kandidovat na post generálního ředitele ČT. Jeho znění uvádíme zde: "V posledních týdnech jsem byl v médiích z různých stran často zmiňován jako vážný kandidát na generálního ředitele ČT, čehož si nesmírně vážím. Je to ocenění výsledků práce na ČT24 a v nových médiích České televize, které máme se mým týmem za sebou. Všem lidem, kteří mě podporovali a podporují jsem to řekl osobně a nyní tak činím veřejně: V zářijové volbě na nového šéfa ČT jsem se rozhodl po pečlivé úvaze nekandidovat. Post šéfa ČT je ryze exekutivní pozice, kde nezbývá čas na kreativu a novinařinu. Já se však chci s maximální energií a pokorou dále věnovat tvořivé stránce médií, práci s programem, zprávami a novými platformami. A to buď v České televizi, jejímuž poslání věřím a poslední léta jsem pro ni pracoval jako ředitel zpraviodajství a ředitel nových médií nebo jinde, pokud mě už nebude v této instituci zapotřebí. Mám ČT rád a její osud mi leží na srdci. ČT není o jednom člověku, řídí ji tým lidí, kteří musí být oddáni společné věci. Jen tak může veřejná služba získat u společnosti vážnost. Pokud bude zvolen respektovaný zkušený manažer a vytvoří na tomto hodnotovém základu tým a osloví mě s nabídkou spolupráce, budu v ČT rád pokračovat. Nikoliv ale za každou cenu."