Stanice ČRo začnou vysílat v nové podobě v roce 2015

pondělí, 19. září 2011, 07:00 Aktuality MediaGuru

Nový generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan připravuje novou koncepci celostátních rozhlasových stanic. Mimo jiné by v jejím rámci měly existovat čtyři celostátní okruhy. Jejich struktura má být dokončena v roce 2014. Vysílat v nové podobě by měly začít v roce 2015, řekl v rozhovoru pro ČTK Duhan. Duhan počítá s tím, že by na základě dnešní Dvojky, tedy stanice ČRO 2-Praha, měl vzniknout plnoformátový kanál pro lidi mezi 40 až 60 roky. Ten by absorboval nynější regionální stanice a vysílal by na jejich frekvencích.

Druhý program má být zaměřen na lidi mezi 20 a 40 lety. Vznikne na programovém základě nynějšího Radiožurnálu, ale s větším podílem zábavní hudby. Třetí program pro náročné posluchače vznikne na základě dnešní stanice Vltava, má však obsahovat větší podíl vážné hudby. Čtvrtým programem má být stanice mluveného slova. Důvod, proč přeformátování stanic bude trvat tři roky, je podle Duhana daný obtížností procesu. "Budeme muset konzultovat s externími spolupracovníky mimo rozhlas, budeme muset konzultovat s kolegy se zahraničí a budeme to konzultovat i s posluchači," řekl.

Restrukturalizace v rozhlase však začne daleko dříve. Například u stanic to podle Duhana bude již příští rok. "Vzniknou samostatná tvůrčí centra a na stanicích zůstanou základní funkce, jako je hudební dramaturgie, jako jsou moderátoři," řekl Duhan.

Stanice budou připravovat a sestavovat vysílací schémata. Z tvůrčích složek vznikne centrum výroby pořadů, které bude mít ředitele, šéfdramaturga, šéfproducenta a šéfrežiséra. "Tyto tvůrčí skupiny budou rozhodovat pouze o tvorbě, kvalitě tvorby," řekl Duhan. Stanice jako vysilatelé si u centra budou na základě schválených programových schémat objednávat jednotlivé pořady. Změny se dočká i celková organizační struktura ČRo.

Duhan tento týden odevzdal Radě ČRo ke schválení její první úpravu. Současných šest úseků rozhlasu se zkoncentruje do tří sekcí. První bude sekce programu a vysílání, druhá sekce strategického rozvoje a třetí sekce sekce správy a provozu. Pokud to Rada schválí, začne nová struktura platit od listopadu. Kdo bude stát v čele jednotlivých sekcí, Duhan nechtěl prozradit. "Já postupuji a chci postupovat velice opatrně, protože to by měl být nejbližší tým mých spolupracovníků, kteří budou vlastně spoluzodpovídat a de facto provádět restrukturalizaci," řekl.

Již dříve však zmiňoval v této souvislosti pověřeného výkonného ředitele Oldřicha Šestáka, ředitele Odboru komunikace a vnějších vztahů René Zavorala a ředitelku zpravodajských stanic Hanu Hikelovou. "Ten druhý krok, který by měl vejít v platnost k 1. 1. 2012, je vytvoření divizí, které budou pod náměstky," řekl Duhan. Každý náměstek bude pod sebou mít tři divize. To znamená v součtu bude jmenováno devět divizních ředitelů. Strukturu výkonného vedení rozhlasu ještě doplní funkce ředitele pro lidské zdroje, která nyní neexistuje.

Restrukturalizace se má podle Duhanových plánů dotknout také počtu zaměstnanců. Těch je nyní okolo 1500. Do roku 2015 by se měl jejich počet snížit zhruba o 300. "Ale pozor, aby nevznikl mylný dojem, že chci sáhnout do programových složek," konstatuje Duhan. Rezervy jsou podle něj například v obslužných útvarech. První kroky k redukci počtu zaměstnanců chce Duhan začít příští rok. "Budeme se zabývat tím, kdo je pro ten rozhlas přínosný, má perspektivu a kdo pro ten rozhlas neodvádí takové penzum práce," řekl Duhan. Na základě toho se podle něj bude rozhodovat.

-čtk-