Distributor tisku PNS projde restrukturalizací

pátek, 14. října 2011, 10:15 Aktuality MediaGuru

Největší český distributor tisku, První novinová společnost (PNS), připravuje organizační změny v rámci struktury holdingu PNS.

K 1.1.20111 proběhne začlenění pražské divize PNS pod Holdingovou centrálu. V praxi má tato změna přinést především zjednodušení řízení – divize Praha i Holdingová centrála totiž sídlí na stejném místě a šlo tak pouze o organizační členění jednoho celku. Dosavadní ředitel divize Praha Michal Skaunic tak bude od téhož data zastávat pozici Ředitele pro rozvoj.

Plánovaná restrukturalizace holdingu PNS bude završena v červenci 2012. Tehdy bude do obchodního rejstříku zapsána fúze dceřiných společností PNS - “R.E.T. s.r.o.“, Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. a PNS Projektová s.r.o. se sloučí do PNS Grosso s.r.o. Ta tak zůstane jedinou dceřinou společností holdingu a společně s PNS převezme činnosti zaniklých společností.

„Základním principem těchto změn je zjednodušit strukturu holdingu PNS, což přinese významnou úsporu nákladů. Zjednoduší se účetnictví, audity i celá administrativa. Nová struktura usnadní interní procesy a řízení, ale také vydavatelům, externím dodavatelům i samotným prodejcům tisku zjednoduší komunikaci s naší společností,“ přibližuje smysl restrukturalizace předseda představenstva a generální ředitel PNS Radomil Juda.

-mav-