Média se stala čistým obchodem a pouhou komoditou

pondělí, 31. října 2011, 07:27 Rádio Martina Vojtěchovská

Na začátku září se v roli partnera připojil do společnosti Media Bohemia Karel Vágner, který v médiích působí už téměř dvacet let.

Po určité odmlce jste na mediální scéně opět více vidět. Jak Vaše nové působiště, společnost Media Bohemia, zapadá do Vašich předcházejících mediálních aktivit?

Nikdy jsem z mediálního prostředí neodešel. V posledních pěti letech jsem se věnoval vybudování ekonomického deníku E15. Rozjížděl jsem lifestylovou televizi, kterou jsme následně prodali. Navíc jsem po celou dobu byl spolumajitelem on-line vydavatelství, s kterým  bylo dost práce. Spojily se čtyři firmy do jedné, pracovali jsme tedy na sjednocení, racionalizovali procesy atd.

Do Media Bohemia jste se připojil jako partner. Můžete upřesnit formu Vašeho vkladu?

Je to jednoduché, po několikaleté práci mi společníci nabídli pozici partnera společnosti. V této roli jsem byl svým způsobem  už pár let předtím, protože jsem si podržel podíl ve společnosti, kterou v minulosti Media Bohemia koupila. Jedná se tak spíše o rozšíření spolupráce. Navíc akcionáři společnosti jsou moji dlouholetí přátelé. Všichni víme, co  můžeme vzájemně od sebe očekávat.

Jak jsou upraveny Vaše kompetence ve vztahu k ostatním jednatelům?

Mám na starosti primárně rozvoj obchodu, klíčové zákazníky a rozvoj projektů pro generovaní dalšího obratu. Při pohledu na mediální trh se dá pozorovat vstup médií do nových projektů nebo využívání stabilních a silných značek v jiných odvětvích. Uvažujeme také tímto směrem.

Media Bohemia už není jen rádiová společnost, má i výrazné aktivity na poli internetu. K jakému mediatypu z těchto dvou máte v rámci působnosti ve firmě blíž?

Působím v médiích 18 let, mám zkušenosti s fungováním různých mediatypů i s prací mediálních agentur. Proto neumím říct, že bych měl vysloveně blíže k nějakému mediatypu. Vztah mám  ke všem srovnatelný. Náš core business je ale jednoznačně rádio a tedy největší důraz budu dávat na tento typ média. Nicméně je pravdou, že Media Bohemia v posledních letech výrazně rozšířila své aktivity, které budeme dále rozvíjet a hledat prostor na trhu k dalšímu růstu.

Můžeme tedy hovořit o nějaké nové fázi, do které Media Bohemia v tuto chvíli vstupuje?

Určitě ano. Nesouvisí to ale s mým příchodem do skupiny. Ta se za dobu své existence vypracovala na top příčky v mediálním průmyslu. Je důležité podotknout, že je to skupina s ryze českým kapitálem bez jakéhokoliv vlivu zahraničních mediálních domů. Co se týká nové éry, skupina v posledních letech investovala do řady nových projektů jako je vstup do firmy na zážitky Allegria, vstoupila do prodeje zájezdů formou portálu Cestuj.cz a také otevřela portál na doručování květin, dárků a delikates Delideli.cz. Na poli rádií je to jednoznačně udržení trendu posilování našich sítí regionálních rádií na úkor celoplošné konkurence. Již dnes je Media Bohemia největším provozovatelem rozhlasového vysílání v Česku. Chceme ale i nadále posilovat.

Nově budete mít také na starost prodej národního obchodu společnosti MMS. Jaká je aktuální pozice národního prodeje MMS ve vztahu k regionálnímu prodeji?

Media Bohemia vnímám ve svém uvažování jako jednu společnost s jasným cílem - poskytovat zákazníkům maximální profesionální servis. S regionálním obchodem máme nastavené jasné procesy spolupráce, regionální obchod dělá skvělou práci. V růstu regionálního obchodu proto vidíme oprávněně velký potenciál. Námi zastupovaná média mají v regionu výsadní postavení a snažíme se to náležitě využít, jak v klasických kampaních, tak ve speciálních operacích.

Má být posílení národního obchodu signálem pro větší zápolení s konkurenční RRM na národním trhu?

Posílení národního obchodu a zároveň marketingu Media Bohemia s nástupem Pavla Lupjana na pozici marketingového ředitele nemá být ani tak signál pro trh jako záměr dalšího rozvíjení a budování společnosti. Samozřejmě RRM je náš klíčový konkurent a soupeř na trhu rádií, ale v dnešní době vnímáme konkurenci spíše na poli ostatních mediatypů. Některé rozpočty se mohly posunout do digitálních médií. Pro nás je důležité zákazníky přesvědčit, že rádio je ideální podpora televizních kampaní. Je to jeden z cílů příštího roku.

Jakým směrem se tedy chcete rozvíjet?

V poslední době zaznamenáváme jasný trend, kdy nás klienti kontaktují napřímo. Jde o klienty různých velikostí, ne nutně ty největší. Jejich motivací vždy není, aby si vyjednali sami lepší podmínky. Na těch vždy spolupracujeme s jejich agenturou, ale zákazníci chtějí vědět, jaké další možnosti jim dané médium poskytuje. Vnímám to tak, že chtějí více informací, zároveň mám dojem, že k těmto krokům přistupují řekněme z pocitu větší transparentnosti a s pocitem lepší kontroly celého procesu. Klademe velký důraz na změnu strategie směrem k budování přímých vztahů s klienty. Zatím se nám potvrzuje, že tento směr je správný. Posilujeme tým o několik nových seniorních lidí a jsme připraveni na větší tah na bránu. Určitě ale nebudeme obcházet agentury kvůli cenám a cíleně jim nebudeme komplikovat práci.

Už víte, jak postavíte svůj ceník pro příští rok?

V tuto chvíli jsme v procesu analýzy možného vývoje trhu. Víme, že zvláště rozhodování velkých klientů je mnohdy ovlivněno situací a ekonomickou atmosférou v zemích jejich matek. To, jak sestavíme naše ceníky, abychom zůstali konkurenceschopní a atraktivní pro naše klienty, je ještě předčasné a budeme to finalizovat v průběhu listopadu.

Letošní rok na reklamním trhu není pro média příznivý. Jaký je vývoj ve vaší skupině, pokud jde čistě o prodej rádiové reklamy?

To je pravda. Situace není moc příznivá pro žádná média. Konstatování, že je něco špatné a těžké, ale nikam nevede. Je důležité znát trh, hledat také alternativní zdroje příjmu. Trh se rychle mění a je důležité na změnu reagovat. Myslím si, že řada vydavatelství tuto dobu zaspala a bude mít hodně práce. Podle našich údajů se ale nezdá, že bychom zaspali tak moc jako jiní hráči na trhu.

Co způsobuje nižší výnosy z prodeje rádiové reklamy?

Je to nervozita klientů a následky krize. Krize vyvolala trochu jiné uvažování klientů, kteří se snaží pouze o rychlý prodej. Přijde mi, že někteří klienti neřeší obchod dlouhodobě. Značně omezili uvažování o budování značek a podle toho tvoří media mix. My se snažíme tento fakt využít a přesvědčit klienty o tom, že právě rádio je ten správný komunikační kanál, který dokáže generovat rychlý prodej. Připravujeme řadu studií s velkými klienty, kteří jsou schopni doložit, jak zásadní je rádio pro jejich prodej. Nemyslím, že se jedná jen o poklesy v rádiu. Je to situace na celém trhu. Naopak rádio si drží silnou pozici. Největší dopad poklesu investic bude na menší tištěné tituly a malé servery.

Vnímáte za dobu, kterou v médiích působíte, posun na mediálním trhu v přístupu ke komunikaci?

I když je to asi logický a pochopitelný vývoj, tak pozoruji, že se vytrácí určitý cit pro média, smysl pro kreativitu a touhu pro nové věci. Média se stala čistým obchodem až sterilního charakteru. Je to komodita, která se nakupuje za nejlevnější cenu, a tím to hasne. Cena by ale měla být pouze jeden z parametrů efektivity komunikace. Mnoho dalších logických argumentů se někdy nebere v úvahu. Dříve se v médiích daly dělat skvělé kreativní nestandardní věci, které možná měly omezený efekt, ale způsob práce byl daleko zábavnější a pestřejší pro všechny strany.


O Karlu Vágnerovi

Karel Vágner se stal partnerem Media Bohemia od 1. září 2011. Dříve působil ve společnosti Unilever, v mediální agentuře Starcom, později v pozici ředitele titulů vydavatelství Ringier a Vltava-Labe-Press. Pro vydavatelství Mladá fronta řídil uvedení ekonomického deníku E15 na trh. V posledních letech byl konzultantem firem skupiny Media Bohemia v oblasti internetu a online prodeje a pracoval na vývoji několika společných projektů – mimo jiné cestovní agentury Cestuj.cz a portálů zaměřených na doručovací služby květin a delikates.