UPC rozšiřuje nabídku o TV Stil, která nahrazuje Public

pondělí, 03. října 2011, 09:59 Aktuality MediaGuru

UPC, provozovatel digitální televize a přední poskytovatel internetových a telefonních služeb, rozšiřuje svoji televizní nabídku. Tentokrát se jedná o českou televizní stanici Stil. Stil se stává součástí programové nabídky Starter, kterou mají k dispozici všichni zákazníci digitální televize UPC. UPC tak nyní nabízí již 110 televizních programů všech žánrů. Třináct z nich přitom vysílá ve vysokém rozlišení.

„Televize Stil byla naší společností vybrána jako náhrada za life stylovou televizi Public, která, jak známo, ukončila vysílání v polovině tohoto roku“, konstatuje v této souvislosti Václav Bartoň, generální ředitel UPC.

Vysílací schéma televize Stil je tvořeno především soutěžními a zábavnými pořady a magazíny vlastní výroby, kterým je věnováno 60% vysílacího času. Přibližně 15 % vysílání pak zaujímají Interaktivní a teleshoppingové bloky. Zbylý vysílací čas je střídavě vyplněn hudebními klipy především českých hudebních uskupení a zpěváků a dokumentárními pořady zahraniční provenience. Stil vysílá 24 hodin denně, plně v českém jazyce. Držitelem licence a producentem televizních pořadů je plzeňská společnost TPMC.

-mav-