ATO vyhlásila za vítěze tendru Mediaresearch

středa, 23. listopadu 2011, 18:29 TV MediaGuru

ATO ukončila výběrové řízení: vítězem tendru na měření sledovanosti vyhlásila společnost Mediaresearch.

Jednatelka Asociace televizních organizací (ATO) Vlasta Roškotová, jakožto statutární orgán ATO, podepsala ve středu 23.11. rozhodnutí o výběru nabídky na měření televizní sledovanosti pro léta 2013-2017. Z výběrového řízení, vedeného letos poprvé formou veřejné zakázky, vybrala za vítěznou nabídku tu, kterou předložila společnost Mediaresearch. 

„Valná hromada ATO už na svém pondělním zasedání odmítla zrušení zadávacího řízení, a proto dnes ATO o výběru společnosti Mediaresearch s konečnou platností rozhodla,“ stojí v oficiálním odůvodnění ATO.

Asociace dále uvádí, že rozhodla na základě doporučení hodnotící komise. „Hodnotící komise doporučila zadavateli k přijetí nabídku společnosti Mediaresearch, která jako jediná splnila veškeré podmínky stanovené ATO a předepsané zákonem o veřejných zakázkách,“ zdůvodnila ATO svůj výběr.

Výběrového řízení se zúčastnily čtyři výzkumné agentury: GfK Czech, ACNielsen Czech Republic, TNS AISA a Mediaresearch. V průběhu své činnosti vyřadila komise dva uchazeče pro formální nedostatky, třetí pak nesplnil zadávací podmínky upravující nejvýše přípustnou nabídkovou cenu.

Proti vyhlášení vítězné nabídky od společnosti Mediraesearch se postavila TV Nova, která požadovala zrušení tendru a vypsání tendru nového. Ostatní (TV Prima, Česká televize, AKA) s nabídkou Mediaresearch souhlasily. Výběrové řízení také na podnět jednoho z účastníků prošetřuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Vzhledem k tomu, že valná hromada ATO výběrové řízení na začátku tohoto týdne odmítla zrušit, padla jedna z možností, kterou zákon o zadávání veřejných zakázak ATO dával. Asociace tak musela tendr dokončit, v opačném případě by byla stíhaná za nečinnost. Proti rozhodnutí ATO se podle očekávání postavila TV Nova.

Další věcí je podepsání vlastní smlouvy s Mediaresearch, kterou podepisují všichni statutární zástupci ATO. Je velmi pravděpodobné, že TV Nova svůj podpis pod smlouvu nepřipojí.

-mav-