Diváci placených TV jsou spokojenější s TV nabídkou

pátek, 25. listopadu 2011, 11:58 Aktuality MediaGuru

Výzkum agentury GfK „Everything you need to know and more about adult TV viewers in the Czech Republic“, který proběhl v letošním roce na robustním vzorku 2500 respondentů ve věku 15 – 54 a jehož zadavatelem je prodejce reklamního prostoru na tematických televizích, společnost Atmedia, se zabýval mimo jiné výsledky spokojenosti s televizní programovou nabídkou u diváků placených a neplacených televizí.

Celkově je 86 % diváků placených televizí spokojeno s televizní nabídkou. To je o 17 procentních bodů více než u diváků neplacených televizí. Zároveň je u placených TV pouze 12 % nespokojených diváků. U diváků neplacených TV je nespokojeno 28 % jejich diváků.

Dále se 44 % diváků placených TV domnívá, že na placených TV je lepší program. U diváků neplacených TV si lepší program pochvaluje pouze 33 % diváků.

Naopak shoda panuje ve vnímání televize jako média. U diváků placených a neplacených televizí je toto vnímání velmi podobné. Obě skupiny si myslí, že jim televize poskytuje nové informace a užitečné znalosti o nejaktuálnějším dění z domova i ze světa.

Podle Petra Majerika, ředitele Atmedia pro ČR: „Výzkum potvrdil naše očekávání, že zadavatelé využívající pro svou komunikaci tematické TV, oslovují diváky, kteří mají ke sledování televize nadprůměrně pozitivní vztah. To je příčinou jejich většího zaujetí a následně i vyšší míry zapamatovatelnosti reklamy.“

Spokojenost se stávající televizní nabídkou (v %)

Zdroj: GfK