Počet uživatelů v regionu CEE stoupl letos o 16 mil.

pátek, 04. listopadu 2011, 08:46 Aktuality MediaGuru

Počet uživatelů internetu v regionu střední a východní Evropy v roce 2011 stoupl meziročně přibližně o 16 milionů. Menší evropské trhy obecně vykazují vyšší míru rozšíření internetu než ty větší.Lídrem regionu CEE je Estonsko, kde 80 % populace využívá  internet alespoň jednou za měsíc. Výsledky přináší studie gemiusAudience, která se pravidelně provádí na mnoha evropských trzích.

Největším internetovým trhem v regionu střední a východní Evropy Rusko. Internetová populace zde přesahuje 50 milionů uživatelů a jen za poslední rok se počet uživatelů zvýšil o více než 10 milionů. Další místa obsadilo Polsko s téměř 19 miliony uživatelů, Rumunsko (přibližně 9 milionů) a ČR (téměř 6 milionů). 

Podíl výdajů na internetovou reklamu v rámci výdajů na reklamu celkem, je ve střední a východní Evropě stále mnohem nižší než ve většině států západní Evropy. Ze zprávy IAB Adex ovšem vyplývá, že region střední a východní Evropy je v současné době nejrychleji rostoucím trhem v oblasti online reklamy. V roce 2011 se zde výdaje na online reklamu meziročně zvýšily o 33,8%. V žebříčku států z regionu CEE s nejvyššími výdaji na online reklamu na uživatele, vede v posledních pěti letech Česká republika. Výdaje na online reklamu přepočtené na jednoho uživatele internetu zde dosahují téměř 60 EUR. Ve státech, které se umístily na dalších třech místech, se na jednoho uživatele internetu vynaloží pouze něco kolem 20 EUR.

Výdaje na online reklamu na jednoho uživatele internetu (v EUR, r. 2010)

Zdroj: Gemius

-mav-