Redingová prosazuje na internetu „právo být zapomenut“

středa, 07. prosince 2011, 05:57 Aktuality MediaGuru

Na evropské konferenci o ochraně soukromí a osobních údajů, která se konala v úterý 6. prosince, se komisařka Viviane Redingová nechala slyšet, že je nutné lidem zajistit základní práva chránit si své soukromí. Proto je zapotřebí reformovat dosavadní evropské předpisy o ochraně osobních údajů a zavést „právo být zapomenut“ („right to be forgotten“), které by lépe chránilo před riziky internetu. Společnosti působící na internetu by musely mít výslovný souhlas uživatelů pro uložení jejich osobního údaje a zároveň zajistit možnost jejich trvalého smazání.

„Věřím, že toto právo je velmi důležité ve světě rostoucí propojenosti a neomezených možností vyhledávání a ukládání dat. Pokud uživatelé již nebudou chtít, aby jejich osobní údaje byly uloženy, měly by být smazány,“ dodává Viviane Redingová.

Návrhy k nové legislativě by měly být předloženy koncem ledna 2012.

Podle včerejší zprávy Financial Times reforma navrhuje:

- udělování pokut společnostem, které předpisy poruší, ve výši 5 % jejich celkového obratu;

- 24hodinovou lhůtu pro oznámení ochrany osobních údajů příslušným orgánům a zúčastněným stranám;

- požadavek na firmy s více než 250 zaměstnanci obeznámit svůj personál o ochraně osobních údajů.

-kch-