Agentura WDF byla vyloučena z Asociace.BIZ

středa, 18. ledna 2012, 14:21 Aktuality MediaGuru

Valná hromada Asociace dodavatelů internetových řešení – Asociace.BIZ , vyloučila společnost WDF – Web Design Factoryz řad svých členů. Důvodem bylo neplnění povinností řádného člena, jak je stanovují platné stanovy asociace.

„K vyloučení agentury WDF – Web Design Factory došlo poté, kdy agentura přes opakované pokusy ze strany Asociace.BIZ přestala s Asociací a jejími členy zcela komunikovat a opakovaně nedostála svým členským závazkům zejména v oblasti úhrady řádných členských příspěvků,“ zdůvodnila svůj krok Asociace.BIZ.

Z veřejně dostupných informací v Obchodním rejstříku bylo zjištěno, že v listopadu 2011 došlo na návrh věřitelů jmenované agentury k pokusu o zahájení insolvenční řízení. Návrh byl na základě usnesení Městského soudu v Praze v lednu 2012 zamítnut.

Před podáním návrhu byla společnost WDF – Web Design Factory. převedena do vlastnictví společnosti QUINTIN Investment S.A. se sídlem v Panamské republice a původní majitelé založili nový právní subjekt s podobným názvem a stejným místem podnikání (WDF s.r.o.).

-mav-