PR klub zapojí mentory a zaměří se na digitální média

neděle, 19. února 2012, 12:10 Aktuality MediaGuru

PR klub sdružující profesionály i studenty z oboru public relations se rozhodl jít letos inovativní cestou. Vedle edukativní činnosti v podobě víkendových dílen pro své členy organizuje první ročník mentoringového programu LINK, který má podpořit předávání zkušeností v rámci PR v České republice a sblížit světy klientů a agentur.

„Úspěch v oboru public relations je do značné míry závislý na zkušenostech a praxi. Mentoring jako forma vzdělávání založená právě na předávání zkušeností, dobrých rad, ale i profesním směřování může juniorům výrazně pomoci vyvarovat se případných chyb,“ uvádí koordinátorka projektu a členka výkonného výboru Alžběta Pavlínová a dodává výhody pro mentory: „I pro mentory, zkušené profesionály, mohou být debaty s jejich svěřencem přínosem. Jsou schopni přinést jiný úhel pohledu, jinou zkušenost nebo kreativitu.“

Letošního ročníku se účastní 24 mentorů a stejný počet mentees.

Dalšími inovacemi, se kterými klub přichází, je zaměření se na digitální komunikaci, rozšíření publikační činnosti svých členů a spuštění nových webových stránek. Na nich hodlá publikovat více případových studií, rozvíjet tzv. microblogging a poskytnout svým členům prostor k jejich sebeprezentaci formou objemnější osobní vizitky. Vedle svého externího bulletinu plánuje vydávat i tzv. interní bulletin s informacemi o vypsaných tendrech či nabídkách práce.

Letos také PR klub pořádá 10. jubilejní ročník firemních periodik Zlatý středník. Uzávěrka pro podání přihlášek je 25. února, vyhlášení pak proběhne 10. května v Divadle Vzlet v Praze.

-kch-