Soutěž Marketér roku letos v hodnocení s inovacemi

čtvrtek, 16. února 2012, 10:01 Aktuality MediaGuru

Česká marketingová společnost přijímá přihlášky do 7. ročníku soutěže Marketér roku. Kandidáty, kteří vynikají v oboru inovativního marketingu, je možné přihlašovat do 10. dubna 2012. Marketér roku 2011 bude vyhlášen na slavnostním galavečeru 16. května 2012.

„Hodnocení jsme letos více zaměřili na prohlubování a rozšiřování problematiky marketingu. Zásadní změna je v tom, že hodnocen bude projekt či adekvátní výsledek marketingové činnosti, který představuje komplexní řešení v rámci strategického či operativního marketingu. Vítěz musí být nejlepší realizátor a podporovatel myšlenky inovativního marketingu,“ řekl Gustav Tomek, předseda hodnotitelské komise soutěže.

Kandidáta do soutěže, kterou už sedmý rok zaštiťuje světová osobnost teorie marketingu profesor Philip Kotler, může přihlásit každý, kdo takovou osobnost zná. Důležitý je konkrétní výsledek jeho práce a na hodnocení má významný vliv i ekonomická závažnost projektu – přínos hodnoty získané zákazníkem i firmou.

Návrh musí splňovat čtyři následující podmínky: musí dbát principů marketingu, především v orientaci na zákazníka. Musí zvyšovat konkurenceschopnost firmy. Jeho význam a přínos musí být jednoznačně určitelný a samozřejmě nesmí být v rozporu se zákonnými předpisy a etickými zásadami.

Přihlášky přijímá Česká marketingová společnost osobně, poštou i emailem do 10. dubna 2012.

-mav-