PIAF navrhl nový slogan pro Prahu - Dear Prague

úterý, 15. května 2012, 13:26 Aktuality MediaGuru

Vítězný návrh z veřejné soutěže o mezinárodní slogan pro Prahu zní:

Soutěž Slogan pro Prahu proběhla z iniciativy reklamního festivalu PIAF, na němž mezinárodní porota hodnotila celkem 252 návrhů z 31 zemí. Mezi návrhy se objevilo mnoho velmi profesionálně vypracovaných návrhů s pravidly pro použití i evidentně amatérské pokusy.

U vítězného sloganu od Jakuba Vysloužila z Hradce Králové ocenila porota především jeho znění, které parafrázuje oslovení v dopise – tedy důvěrný a láskyplný vztah k oslovenému.

„Nedávno před konáním festivalu PIAF proběhla oficiální soutěž, do které se zapojily tuzemské reklamní agentury. Magistrát si ale nakonec z jejich návrhů nevybral. My jsme soutěží oslovili mezinárodní odbornou veřejnost, která náš festival sleduje,“ říká Marek Hlavica, ředitel festivalu PIAF. Porota složená ze špičkových expertů reklamy a marketingu z celého světa nakonec zúžila svůj výběr na šest prací. Z nich vybrala vítěze. "Právě pohled zahraničních tvůrců i porotců je cenný. Vnímají slogan stejně, jako ti, jimž je především určen," dodává Hlavica.

Slogany velkých měst mají za cíl k těmto metropolím upoutat pozornost jako k atraktivním turistickým destinacím nebo je prezentovat jako zajímavé místo pro život a podnikání. Objevují se na webových stránkách, propagačních materiálech či v reklamních spotech a inzerátech. Praha zatím svůj oficiální slogan nemá.

„Podle dohody s magistrátem jsme všechny přihlášené návrhy poskytli městu. Pokud by je některý zaujal, mohou se spojit s autorem a jednat o spolupráci. Naše soutěž však město k ničemu nezavazuje,“ říká Marek Hlavica. Jediným závazkem je poskytnutí víkendového pobytu v Praze pro vítěze.

Mezi ostatními finalisty najdeme následující:

Felix Humm a Daniele Ravenna z Itálie

Joao Inacio z Holandska

Marton Jedlicska z Maďarska

Andrea Burtinová z České republiky

Claudia Ribeiro z Portugalska

Slogany z finále soutěže jsou ke stažení zde.

-kch-