Mladá fronta rozšiřuje tituly v divizi Medical Services

pátek, 22. června 2012, 06:33 Aktuality MediaGuru

Vydavatelství Mladá fronta připravilo ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně novinku v divizi Medical Services a od června 2012 vydává odborný časopis Geriatrie a Gerontologie. Rozšiřuje tak dosavadní portfolio zdravotnických titulů vydavatelství.

Jde o odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti, která působí pod ČLS JEP. Časopis vytváří prostor pro publikace statí přehledových i původních, jejichž autoři jsou z řad lékařů i nelékařských pracovníků. Časopis si klade mimo jiné za cíl podpořit publikační aktivity i mladých pracovníků ve zdravotnictví.

Časopis vyjde ve formátu a grafické úpravě, která reflektuje korporátní identitu a příslušnost k celé rodině ostatních časopisů ČLS JEP. Redakční rada je tvořena předními odborníky z řad gerontologů a geriatrů. Vydavatelství Mladá fronta v divizi Medical Services plánuje od října 2012 vydávat dalších 14 časopisů z edice ČLS JEP.

-mav-