RRTV spustila nový edukační web Děti a média

úterý, 12. června 2012, 16:36 Aktuality MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) spustila nový webový portál nazvaný Děti a média, na adrese www.detiamedia.cz. Zabývá se tím, v jaké míře média ovlivňují děti a dospívající. Web má sloužit jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti. Inspirací a impulsem k tomuto kroku byly stížnosti a dopisy, které Rada dostává od televizních diváků.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si pro rok 2012 stanovila za cíl ochranu dětských diváků před reklamou propagující nezdravé potraviny.  

V rámci této agendy Rada zadala zpracování rozsáhlého reprezentativního sociologického výzkumu, který zjišťoval, jak významný je v televizním vysílání podíl reklamy propagující tučné, sladké a slané potraviny, jaký je spotřebitelský efekt těchto kampaní na děti a jejich rodiče a nakolik jsou spotřebitelé schopni kriticky vyhodnocovat tato obchodní sdělení. Projekt realizovala výzkumná agentura Millward Brown Czech Republic.

Podíl nezdravých potravin na celkových reklamních výdajích z roku 2011 v celém mediamixu (který je tvořen z 90 % investicemi do TV) činil 5,2 %, což je nezanedbatelné číslo. Prokázalo se, že při hodnocení konkrétních potravin jsou lidé ovlivněni reklamou, přičemž jako zdravější hodnotí právě ty potraviny, na něž proběhly reklamy.

-mav-