Budvar vyhrál spor o značku ve Spojeném království

čtvrtek, 05. července 2012, 08:13 Aktuality MediaGuru

Pivovar Budějovický Budvar obhájil svá práva ke značce „BUDWEISER“ ve Spojeném království, které je klíčovým a dlouhodobým exportním teritoriem pivovaru. Britský Odvolací soud (Court of Appeal) ve čtvrtek pravomocně ukončil důležitý soudní spor a definitivně zamítl návrh společnosti Anheuser-Busch Inbev na výmaz ochranné známky č. 1,389680 „BUDWEISER“, jejímž vlastníkem je Budějovický Budvar.

„Naše ochranná známka ,BUDWEISER‘ tak i nadále zůstává platně zapsána v britském registru ochranných známek,“ říká Mgr. Helena Lejtnarová, právnička Budějovického Budvaru, a dodává: „Vítězství je pro nás velmi důležité jak z komerčního, tak i z právního hlediska.“

Spojené království je po Německu a Slovensku třetím nejdůležitějším exportním teritoriem pro značku Budweiser Budvar. Zákazníci vnímají tuto značku velmi příznivě a řadí ji mezi značky s nejlepším image. Svědčí o tom řada medailí z britských pivních soutěží nebo fakt, že v letech 2004 a 2006 byl Budweiser Budvar, jako dosud jediná česká značka, zařazen do prestižního seznamu „Coolbrands“, tedy seznamu „in“ značek, které udávají tón životního stylu ve Velké Británii. V roce 2011 se značka Budweiser Budvar podílela na celkovém importu piva z České republiky do Británie z 38 % (zdroj: statistiky ČSPS).

Právě ukončený spor byl již třetím pokusem, kterým se společnost Anheuser-Busch Inbev od 70. let 20. století pokoušela získat v Británii exkluzivitu ke značce „BUDWEISER“. První spor o užívání pojmu „BUDWEISER“ na britském trhu byl ukončen v roce 1984 rozhodnutím soudu, který prohlásil, že vzhledem k dlouholetému působení obou společností na trhu a jejich shodně označeného produktu mohou pojem „BUDWEISER“ užívat obě společnosti souběžně. Druhý spor byl o samotnou registraci ochranné známky „BUDWEISER“. Ten skončil v roce 2000 rozhodnutím registrátora, který s přihlédnutím k předchozímu soudnímu rozhodnutí a k tomu, že spotřebitelé jsou schopni oba produkty od sebe bezpečně rozlišit, rozhodl, že obě společnosti si mohou ochrannou známku „BUDWEISER“ zaregistrovat. Došlo tak v celku k neobvyklé situaci, kdy je shodná známka zaregistrována dvěma subjektům. Britské právo totiž výslovně umožňovalo paralelní zápis totožných nebo zaměnitelně podobných ochranných známek v případě poctivého souběžného užívání („honest concurrent use“). Ve třetím právě ukončeném sporu požadovala společnost Anheuser-Busch Inbev vymazání ochranné známky „BUDWEISER“, která patří Budějovickému Budvaru.

Globální spory o ochrannou známku „BUDWEISER“ trvají již od roku 1907. Budějovický Budvar je v nich zvláště v posledních letech velmi úspěšný. V letech 2000–2011 bylo definitivně ukončeno 124 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 88 případů a 8 sporů skončilo smírem nebo remízou.

-kch-