GfK uvádí na trh nové měření online kampaní

úterý, 10. července 2012, 07:36 Aktuality MediaGuru

Výzkumná agentura GfK uvedla před pár dny na trh novinku v měření efektivity online kampaní – nástroj DeliveryControl.dx. Nový nástroj měří skutečný čas, který spotřebitel tráví sledování dané reklamy, a poskytuje zadavatelům okamžitý reporting.

„Uživatelé mohou skončit na webové stránce, na níž je i vaše reklama, ale mohou téměř okamžitě ‚scrollovat‘ na místa, kde vaši reklamu není vidět – nebo je viditelná jen částečně,“ říká Arno Hummerston, jeden z expertů společnosti GfK na digitální technologie. „V takovém případě by umístění vaší reklamy založené pouze na základě počtu vidění představovalo vyhozené peníze. Abyste měli úplný přehled o návratnosti vaší investice, je nutné měřit dosažený počet vidění spolu s viditelností vaší reklamy: kolik z vaší reklamy bylo vidět na obrazovce uživatele a po jak dlouhou dobu.“

DeliveryControl.dx sleduje aktivitu prohlížeče (okna prohlížeče, nebo aktivní tab), pozici reklamy na dané webové stránce, rozlišení obrazovky uživatele a jakékoliv „scrollování“ uživatele. Reporting daného nástroje zobrazuje různé úrovně viditelnosti reklamy – zda byla plně zobrazena (100 %), nebo alespoň na 90 %, 75 %, 50 %, nebo naopak – zda na obrazovce uživatele bylo ve skutečnosti vidět pouze 1 % z reklamy. Dále také měří průměrný čas zobrazení pro každou z úrovní viditelnosti. Navíc nástroj dokáže segmentovat reklamu podle webové stránky, kanálu, umístění, formátu a typu kreativy.

Pro měření viditelnosti a délky sledování reklamy aplikuje GfK systém taggingu, který vyvinula společnost Nurago a který nabízí vysokou efektivitu vynaložených nákladů a nenáročnou implementaci. Kontakty s reklamou jsou měřeny pasivně bez potřeby panelů. Pokud není zapotřebí online panel, dají se spolehlivě vyhodnotit i menší kampaně. Nicméně na vyšší úrovni je možné nový nástroj kombinovat s existujícími demografickými údaji z panelu GfK (sebrané pomocí nástrojů AudienceProfiles.dx a ExposureEffects.dx).

-kch-