Mediální systém ČR by mohl mít i komunitní média

pondělí, 09. července 2012, 10:24 Aktuality MediaGuru

Rada pro rozhlasové televizní vysílání (RRTV) nabízí k veřejné konzultaci materiál, který mapuje způsoby, jakými mohou být do stávajícího českého mediálního systému inkorporována tzv. komunitní (nezisková) média. Materiál je k dispozici na webových stránkách RRTV. Připomínky k jeho obsahu lze zaslat do 15. října 2012 na e-mailovou adresu: komunitnimedia@rrtv.cz.

V České republice v současnosti existuje duální systém vysílání, kdy platná mediální legislativa rozlišuje pouze dva typy vysílání – veřejnoprávní a soukromé (komerční). Pro nezisková média zatím neexistuje v Česku potřebné legislativní uchopení. Komunitní média se od veřejnoprávních a komerčních liší zejména vyšší mírou participace komunit, občanů, organizací občanské společnosti a sociálních skupin. Jejich hlavním posláním je dát prostor k vyjádření lidem, které reprezentují, a to tak, že jim umožňují media přímo provozovat a školí je v tom.

Úvodní kapitolu materiálu vytvořil Nico Carpentier, Ph.D., významný mediální odborník zabývající se dlouhodobě sektorem komunitních médií, který v současné době přednáší na Karlově univerzitě, na Loughborough University a jako docent komunikačních studií na domovské Vrije Universiteit Brussel.

-mav-