Prima Love zvýší podíl v reklamním balíku

pondělí, 16. července 2012, 07:30 TV MediaGuru

Skupina Prima pokračuje ve zvyšování zastoupení kanálu Prima Love v reklamních kampaních. Od září se jeho podíl ve společném prodeji zvyšuje na 8 %.

S ohledem na výsledky sledovanosti v období prvního letošního pololetí upraví skupina Prima zastoupení svých kanálů ve společném reklamním prodeji (tzv. bundle). Poměr jednotlivých kanálů bude od září 2012 upraven tak, že opět dojde ke zvýšení zastoupení ženského kanálu Prima Love.

V novém rozložení bude mít stanice Prima Love v cílové skupině D15+ 8% zastoupení (v současnosti 5 %). Podíl Primy Cool se nezmění (14 %), naopak zastoupení hlavního kanálu Prima family v reklamních kampaních bude nižší než v současnosti a bude představovat 78 % .

Nákup reklamního prostoru je na stanicích Primy možný právě pouze formou společného nákupu na všech TV stanicích. Naposledy měnila Prima zastoupení svých kanálů v reklamních kampaních letos v březnu.

Poměr jednotlivých kanálů při společném prodeji Prima stanovuje podle podílu stanic na trhu v cílové skupině D15+ za několik předcházejících měsíců.

Prima Love v letošním roce postupně zvyšuje svůj podíl na trhu – zatím svého nejlepšího výsledku dosáhla letos v červnu, když v cílové skupině D15+ zaznamenala podíl ve výši 2,55 %.

-mav-