Bauer launchuje měsíčník Svět objevů. Nahlédněte do něj

pátek, 24. srpna 2012, 10:26 Tisk MediaGuru

Bauer Media rozšiřuje své portfolio o populárně naučný magazín Svět objevů. Podívejte se, jak bude vypadat.

Vydavatelství Bauer Media vstupuje do segmentu populárně naučných časopisů, když od pondělí 27. srpna uvede měsíčník pod názvem Svět objevů. Obsahově se věnuje zejména tématům věda, technologie, vesmír, člověk, civilizace, příroda či historie. Nabídne ale také rubriky věnované nevšedním otázkám a zajímavostem. Zakládat si chce na atraktivním layoutu, velkých fotografiích, 3D ilustracích a infografikách.  

„Segment populárně naučných titulů vnímáme jako velmi zajímavý s velkým potenciálem. Díky našim mezinárodním zkušenostem víme, že zájem o tuto tematiku projevuje čím dál více mužů i žen,“ vysvětluje publisherka titulu Sandra Bursáková.

Z hlediska konkurence míří nový měsíčník mezi tituly, jakými jsou např. 21. Století, 100+1, Epocha nebo Svět obrazem. „Za konkurenci považujeme všechny populárně naučné tituly, nejvíce 21. století, ale domníváme se, že s ostatními tituly nejsme úplně srovnatelní,“ dodává ke konkurenci Sandra Bursáková.

Měsíčníkem Svět objevů tak Bauer Media rozšiřuje záběr a spektrum cílových skupin, které vydavatelství prostřednictvím svých titulů oslovuje. U populárně naučných titulů převažuje mužské publikum, které není pro tituly vydavatelství typické. Bauer se pohybuje zejména v segmentu titulů společenských a pro ženy. Určitou výjimkou z hlediska oslovení publika jsou programové tituly, kde je v některých případech zastoupení čtenářek a čtenářů vyrovnanější.   

Svět objevů bude vycházet jako měsíčník v nákladu 80 tis. výtisků a v rozsahu 100 stran. Prodejní cena je 49 Kč. Uvedení nového měsíčníku podpoří marketingová kampaň.

Titulní strana a vnitřní strany magazínu Svět objevů

-mav-