Odhad: růst investic potáhnou rozvíjející trhy

pondělí, 27. srpna 2012, 10:06 Aktuality MediaGuru

Mediální agentura ZenithOptimedia předpovídá, že v rámci růstu reklamních výdajů bude v letech 2011 až 2014 60 % pocházet z rozvíjejících se trhů. Tak jsou definovány regiony mimo území Severní Ameriky, západní Evropy a Japonska. Z toho 50 % se bude týkat pouhých deseti rozvíjejících se trhů. Jen skupina BRIC, tedy trhy Brazílie, Ruska, Indie a Číny, budou nejspíš představovat 35 % globálního růstu. Mezi dalších šest regionů budou s největší pravděpodobností patřit: Indonésie, Argentina, Jižní Afrika, Jižní Korea, Thajsko a Turecko. Jedná se o rychle rostoucí regiony, které se zřejmě přidají na globální reklamní trh s výdaji mezi 1 až 4 miliardami USD a dodají tak dalších 15 % celosvětového růstu.

Výdaje na reklamu v médiích 2011-2014 (mil. USD)

Pozn.: týká se mediatypů TV, tisk, internet, rádio, kino, outdoor. Změna v % oproti předešlému roku.

Zdroj: ZenithOptimedia

-mav-